MÜZE HAKKINDA

 

             Bozüyük, Antik Dönemlerden itibaren zengin bir tarihe ev sahipliği yapmıştır. "Tarihin değişmeyen kavşak noktası "olan Bozüyük, Osmanlı Devleti döneminde de orduların ana geçiş güzergahı ve konaklama noktası olmuştur. Tarihsel süreçteki önemini modern Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de yitirmeyen Bozüyük, Milli Mücadele döneminde TBMM'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun kazandığı ilk zafer olan 1. İnönü ve 2. İnönü Muharebelerinin gerçekleştirildiği topraklardır.

               Bozüyük'ün İstanbul istikameti girişinde, solda bir tepenin üzerinde konuşlanan tarihi yapı, Atatürk'ün silah arkadaşı Albay İbrahim Çolak tarafından ailesi için konut olarak yaptırılmış bir köşktür. Cumhuriyet’in ilanı sonrasında 1930 yılında Bozüyük’te Erken Cumhuriyet Döneminde yapılmış ilk sivil mimari yapılarından biridir. Yapımında Macar ve Bulgar ustaların çalıştığı bu tarihi yapı, Bozüyük'te o döneminin en karakteristik özelliklerini sergilemektedir.    

                 Köşk, Albay İbrahim Çolak'ın oğlu Ertuğrul Çolak tarafından 2002 yılında 33 dönüm arazisi ile Bozüyük Belediyesi’ne hibe olarak bağışlanmıştır. Çolak ailesinin 1960 yıllarında İstanbul'a taşınması ile yalnızlığına terk edilmiş olan yapı, uzun yıllar atıl ve harabe durumda kalmıştır.  

                2013-2014 yılları arasında Albay İbrahim Çolak Köşkü Restorasyonu ve Çevre düzenleme çalışmaları, Bozüyük Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. Tarihi köşk, özellikle iç duvar bezemeleri açısından sanat tarihine ışık tutacak niteliktedir. Restorasyon çalışması ile koruma altına alınmaları sağlanmıştır. Orijinaline uygun restore edilen tarihi yapı bu sayede sahip olduğu mimari değerleri geleceğe taşıma imkanı kazanmıştır.

                Bu nedenle Bozüyük’ün tarihsel ve kültürel birikiminin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması  “Şehir Müzesi ve Arşivi” adı ile bir müze kurulması için 2015 yılında çalışmalara başlanmıştır. Müze kurulum çalışmaları kapsamında 44 köy ve ilçe merkezi gezilerek 15.000 km yol kat edilmiş, bilgi ve doküman temini için il sınırları dışında 40 farklı noktada 750 görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kurulum sürecinde Bozüyüklü vatandaşlar ile sözlü tarih çalışması yapılarak yaklaşık 1000 dakikalık video arşiv oluşturulmuştur. Bu bilgiler sayesinde de müze çalışmaları kolaylaştırılmıştır.

                Müzemizin eşsiz konumu, müze binasının dönemine ait karakteristik mimari üsluba sahip tarihi bir yapı olması ve tüm eserlerin bağış yolu ile alınması bakımından ayrı bir karakteri ve farklı bir hikayesi vardır. Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivinde; Bozüyük'ün arkeolojik geçmişinden itibaren sırası ile Selçuklu, Osmanlı dönemi tarihsel gelişimi ve özellikle Milli Mücadele döneminden günümüze kadar Bozüyük’ün tarihsel rolü hikayelenmiştir.  Tüm bu çabalar ve bağışçılarımızın desteği;  birçok fotoğraf, tarihi belge ve yaşam eşyası ile toplam 1700 nadide eserin bir araya gelmesi sağlamıştır. Bu koleksiyonun hayat verdiği müzemizin açılışı da  29.Mart.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir