ALBAY İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR

ALBAY İBRAHİM ÇOLAK

İbrahim Çolak, Türk Asker, Siyasetçi. (D.Bursa,1881- Ö.İstanbul,1944)

Biyografi

       1881 yılında Bursa’da doğdu. Mustafa Bey’in oğludur. 1898'de girdiği harp okulunu, 1901'de bitirdi ve 5. Ordu'ya atandı. Osmanlı Ordusuna katıldı, 1904'de 3. Ordu'ya atandı. 2.Meşrutiyetten önce gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında araştırma yapan Manastır Polis Müfettişi Hüseyin Sami ile girdiği çatışma sonucunda, kaza ile arkadaşı tarafından sag elinden yaralandı ve eli tedavi edilemediği için çolak kaldı.

       1912'de Balkan Savaşları çete muharebelerinde bulundu, 1914'de rütbesi Binbaşılığa yükseltilerek 177. Köprülü Alayı Komutanlığına getirildi. Bulgaristan'da üslenen bu birlik ile 1.Dünya Savaşında Makedonya'da gizli operasyonları yönetti. Mütareke döneminde bir ara tutuklandı, serbest bırakıldı. İstanbul'da Bekirağa Bölüğünde tutuklu bulunan Halil Kut ve Talat Muşkara' nın hapishaneden kaçırılmasını yönetti. Milli Mücadele başlangıcında Anadolu'ya geçti.Kurtuluş Savaşı'nın başlarında 2. Kuvve-i Seyyare adlı Süvari Müfrezesini kurarak Bolu,Düzce ve Yozgat ayaklanmaları ve Aynacıoğulları isyanının bastırılmasında başarılı hizmetler yaptı. Çerkez Ethem İsyanından sonra komutanı olduğu  Kuva-yı Seyyare 3.Süvari Tümeni'ne dönüştürülerek Komutanlığına atandı. 3.Süvari Tümeni ile 2.İnönü savaşlarına katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da önemli yararlılıklar gösterdi. Kurtuluş Savaşı’nda yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Harp ve İstiklal madalyaları ile ödüllendirildi.

       Emekli olduktan sonra eşi İsmet Çolak ve Oğlu Ertuğrul Çolak ile birlikte Bozüyük'e yerleşti. 1923’te Ertuğrul ve daha sonra 3 kez 1927, 1931, 1935’te Bilecik Milletvekili seçildi. 1924’te kurucu ortağı olduğu ve 1926 Mayıs ayında,Mustafa Kemal Atatürk'ün de katılımı ile açılışını yaptığı Bozüyük Kereste Fabrikası'nın 1931’de tamamen işletmesini alarak, 1600   çalışanı ile Bozüyük halkına istihdam sağladı.

       24 Şubat 1944’te vefat etti. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Gazi Mustafa Kemal'in yakın silah arkadaşı, Seferihisar ilçesini kurtaran Kuva-yı Seyyare Kumandanı ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası sahibi olmasından Naaşı 29 Kasım 1989’da devlet mezarlığına nakledildi.

Öğrenim Durumu

13 Mart 1898’de girdiği Harp Okulundan 2 Şubat 1901’de mezun oldu.

Yükselme Tarihleri

2 Şubat 1901’de teğmen,

25 Nisan 1904’te üsteğmen,

24 Nisan 1907’de yüzbaşı,

3 Aralık 1916’da binbaşı,

13 Eylül 1921’de yarbay,

12 Eylül 1922’de albay.

Askerî Görevleri                                               

 Harp Okulundan mezun olduktan sonra Hassa Ordusu açığına atandı.

1 Mart 1901’de 5’inci Ordu emrine becayişen,

9 Kasım 1901’de 36’ncı Alay 3’üncü Tabur 4’üncü Bölüğe,

25 Nisan 1904’te 3’üncü Ordu 45’inci Redif Alayı 1’inci İzmir Taburu 2’nci Bölüğe,

21 Ağustos 1904’te 6’ncı Tümen 3’üncü Avcı Taburu 1’inci Bölüğe,

24 Nisan 1907’de 3’üncü Ordu 6’ncı Nişancı Taburu 1’inci Bölüğe,

31 Temmuz 1909’da 3’üncü Nizamiye Ordusu emrine,

7 Haziran 1910’da 68’inci Alay 3’üncü Tabur 12’nci Bölüğe (4 Aralık 1911’de yapılan yeni teşkilat gereği bu birlik 54’üncü Alay 3’üncü Tabur olmuştur.),

54’üncü Alay 3’üncü Tabur 10’uncu Bölüğe

12 Şubat 1914’te açığa çıkarılarak Beylerbeyi Sarayı muhafızlığına atandı.

14 Mart 1914’te bu muhafızlığın jandarmaya dâhil edilmesiyle jandarmaya nakledildi. Daha sonra yaptığı müracaat üzerine asıl sınıfına iade edilerek 10 Ekim 1914’te 1’inci Ordu emrine alındı. Bir süre Teşkilat-ı Mahsusa’da çalıştı.

 2 Kasım 1916’da 177’nci Alay ve Mürettep Köprülü Müfrezesi Komutanı olarak atandı.

1917 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.

1920 yılında Millî Mücadele’ye katıldı. 2’nci Kuvve-i Seyyare adı verilen süvari müfrezesini kurdu. Bununla Bolu, Düzce ve Yozgat ayaklanmalarının bastırılmasında önemli başarılar kazandı.

1921 yılı başında emrindeki müfreze 3’üncü Süvari Tümeni adını alarak Batı Cephesi Komutanlığı emrine verildi ve kendisi de bu tümenin komutanlığına atandı. Bu görevle Birinci, İkinci İnönü ve Sakarya Muharebeleri ile Büyük Taarruz’a katıldı.

14 Aralık 1923’te emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1914 - 1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919 - 1922 İstiklal Savaşı,

Nişan ve Madalyaları

Harp Madalyası

İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.