ALBAY İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR

ALBAY İBRAHİM ÇOLAK

İbrahim Çolak, Türk Asker, Siyasetçi. ( D.Bursa,1881-Ö.İstanbul,1944)

Biyografi

1881 Yılında Bursa'da doğdu. Mustafa Bey'in oğludur.

1898'de girdiği harp okulunu,1901'de bitirdi ve 5.Ordu'ya atandı. Osmanlı Ordusuna katıldı. 1904'de 3.Ordu'ya atandı. 2.Meşrutiyetten önce gizli İttihat ve ve Terakki Cemiyetine girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında araştırma yapan Manastır Polis Müfettişi Hüseyin Sami ile girdiği çatışma sonucunda, kaza ile arkadaşı tarafından sağ elinden yaralandı ve eli tedavi edilemediği için çolak kaldı.

1912'de Balkan Savaşları çete muharebelerinde bulundu, 1914'de rütbesi Binbaşılığa yükseltilerek 177. Köprülü Alayı Komutanlığına getirildi. Bugaristan'da üslenen bu birlik ile 1.Dünya Savaşında Makedonya'da gizli operasyonları yönetti. Mütareke döneminde bir ara tutuklandı, serbest bırakıldı. İstanbul'da Bekirağa bölüğünde tutuklu bulunan Halil Kut ve Talat Muşkara'nın hapishaneden kaçırılmasını yönetti. Milli Mücadele başlangıcında Anadolu'ya geçti. Kurtuluş Savaşının başlangıcında 2.Kuvve-i Seyyare adlı Süvari Müfrezesini kurarak Bolu,Düzce ve Yozgat ayaklanmaları ve Aynacıoğulları isyanının bastırılmasında başarılı hizmetler yaptı. Çerkez Ethem İsyanından sonra komutanı olduğu Kuva-yı Seyyare 3.Süvari Tümeni'ne dönüştürülerek Komutanlığına atandı.3.Süvari Tümeni ile 2.İnönü Savaşlarına katıldı.Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da büyük yararlılıklar gösterdi.

Öğrenim Durumu

13 Mart 1898'de girdiği Harp Okulundan 2 Şubat 1901'de mezun oldu.

Yükselme Tarihleri 

2 Şubat 1901' de teğmen,

25 Nisan 1904'de Üsteğmen, 

24 Nisan 1907'de yüzbaşı,

3 Aralık 1916'da binbaşı,

13 Eylül 1921'de yarbay,

12 Eylül 1922'de albay,

Askeri Görevleri 

Harp Okulundan mezun olduktan sonra Hassa Ordusu açığına atandı.

1 Mart 1901'de 5.Ordu emrine becayişen,

9 Kasım 1901'de 36. Alay 3. Tabur 4.Bölüğe,

25 Nisan 1904'te 3.Ordu 45.Redif Alayı 1.İzmir Taburu 2.Bölüğe,

21 Ağustos 1904'te 6.Tümen 3.Avcı Taburu 1.Bölüğe,

24 Nisan 1907'de 3.Ordu 6.Nişancı Taburu 1.Bölüğe,

31 Temmuz 1909'da 3 Nizamiye Ordusu emrine,

7 Haziran 1910'da 68.Alay 3.Tabur 12.Bölüğe ( 4 Aralık 1911 'de yapılan yeni teşkilat gereği bu birlik 54.Alay 3.Tabur olmuştur.),

54.Alay, 3.Tabur  3.Bölüğe,

12 Şubat 1914'te açığa çıkarılarak Beylerberi Muhafızlığına atandı.

14 Mart 1914'te bu muhafızlığın jandarmaya dahil edilmesiyle jandarmaya nakledildi. Daha sonra yaptığı müracaat üzerine asıl sınıfına iade edilerek 10 Ekim 1914'te 1.Ordu emrine alındı.Bir süre Teskilat-ı Mahsusa'da çalıştı.

2 Kasım 1916'da 177. Alay ve Mürettep Köprülü Komutanı olarak atandı.

1917 yılında kendi isteği ile emekli oldu.

1920 yılında Milli Mücadeleye katıldı.2.Kuvve-i Seyyare adı verilen süvari müfrezesini kurdu.Bununla Bolu,Düzce ve Yozgat ayaklanmalarının bastırılmasında önemli başarılar kazandı.

1921 yılı başında emindeki müfreze 3.Süvari Tümeni adını alarak Batı Cephesi Komutanlığı emrine verildi ve kendisi de bu tümenin komutanlığına atandı. Bu görevle Birinci,İkinci,İnönü ve Sakarya Muharebeleri ile Büyük Taarruz'a katıldı.

14 Aralık 1923'te emekli oldu.

Katıldığı Savaşlar

1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,

1919-1922 İstiklal Savaşı,

Nişan ve Madalyaları

Harp Madalyası

İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Askerlik Sonrası Aldığı Görevler

Emekli olduktan sonra bir süre ticaretle uğraşarak 1923'de Ertuğrul,daha sonra 3 kez (1927-1931-1935) Bilecik Milletvekili seçildi.1934'de kurucu ortağı olduğu ve sonra 1926'da tamamen sahip olduğu  Bozüyük Kereste Fabrikası'nın işletmeciliğini yaptı. 

24.Şubat 1944'te vefat etti. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Naaşı 29 Kasım 1988' de devlet mezarlığına nakledildi. İbrahim Çolak'ın tek çocuğu olan Ertuğrul Çolak'da 1919'da İstanbbul'da doğmuş ve 11.dönem Bilecik Milletvekili seçilmiştir.

Albay İbrahim Çolak'ın 1930 yılında Bozüyük'te yaptırmış olduğu Köşk, oğlu Ertuğrul Çolak tarafından 2004 yılında Bozüyük Belediyesi'ne hibe yoluyla bağışlanmıştır.